Elstöd till elintensiva företag

Publicerad:

Nu kan elintensiva företag ansöka om riktat elstöd för perioden oktober-december 2022. Sista dagen för ansökan är 17 april 2023.

Företag som använder mycket el i sina processer har drabbats hårt av de höga elpriserna. Regeringen har därför beslutat att dessa elintensiva företag ska få ett särskilt elstöd. Detta stöd kommer att hanteras av Energimyndigheten. 

Vad räknas som elintensivt företag?

För detta elstöd räknas ett företag som använder minst 0,015 kWh per omsatt krona (exklusive uppvärmning) som elintensivt. 

Ansök om stödet senast 17 april 2023

Räkna ut hur mycket du får tillbaka och ansök på den här sidan.

Observera att du som har ett elintensivt företag har rätt till både det generella elstödet till företag och det riktade stödet. Dessa hanteras separat. Läs mer om det generella elstödet här.