Ska du gräva?

Innan du börjar gräva behöver du ta reda på om det finns några ledningar i marken. Det gör du på Ledningskollen.

ledningskollen.se beställer du kostnadsfri ledningsinformation av den mark där du tänkt gräva. Det är viktigt att du har koll på var ledningarna går för att inte riskera att skada Sollentunas infrastruktur och behöva betala för eventuella skador.

Om olyckan är framme

Skadade ledningar ska omedelbart anmälas till oss på 08-623 88 00 (dygnet runt). Vid särskilt allvarliga olyckor ska du alltid ringa 112.