Anmälan - rivning av byggnad

När du ska riva en byggnad är det en del saker du behöver tänka på. Bland annat behöver du ta reda på om du behöver ett rivningslov. Om det kan du läsa på Sollentuna kommuns hemsida. Du behöver också meddela oss på SEOM så att vi kan hjälpa dig avsluta de tjänster som är anslutna till fastigheten.

I formuläret nedan anmäler du rivningen till oss. Var noga med att fylla i alla fält för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Efter att vi fått in din anmälan återkopplar vi till dig.

Jag vill anmäla rivning av byggnad enligt nedan.

De här tjänsterna önskar jag säga upp:

Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Läs mer om det här.