Gatubelysning

Gatubelysningen tänds och släcks via ett ljusrelä som styrs av hur ljust och mörkt det är utomhus. Kommunen äger och ansvarar för belysning på gator, gång- och cykelvägar och i parker. I dessa områden sköter vi underhåll och drift av armaturerna. För skolor med parkering och motionsspår sköter kommunen själva underhållet och i de fallen görs en ev. felanmälan till kommunens växel tel. 08-579 210 00.  De områden där kommunen inte ansvarar för belysningen är: Sollentunahems bostadsområden, övriga bostadsrättsområden, vissa större vägar (där Trafikverket har ansvaret).

Felanmälan gatubelysning

Om du upptäcker en trasig gatubelysning i områden där vi sköter underhållet kan du göra en felanmälan här. Vårt arbete underlättas om du kan ange inte bara adressen utan också numret på själva stolpen. Det sitter en klisterlapp ca 150–170 cm upp på varje stolpe. Vi har sedan ca 10 arbetsdagar på oss att laga felet som kan bestå i allt från en trasig lampa till kabelfel. Vid dessa arbeten har vi gatubelysningen tänd på dagen.

Skicka in en felanmälan

Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Läs mer om det här.