Vision, affärsidé och strategisk inriktning

Vy över Edsberg och Edsbergs slott.

Vår vision

Vår vision ”Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart” genomsyrar allt vi gör. Vi ska vara enkla att ha att göra med, vi ska förenkla våra kunders vardag och tillsammans arbeta mot ett hållbart Sollentuna. Vi står för ett genuint miljöfokus och är drivande i omställningen till ett hållbart Sollentuna.

Vår affärsidé

Vi utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, fiber, tv, vatten och avfallshantering.

Vår strategiska inriktning

  • Kunder: Vi ska med ett personligt och lokalt förankrat bemötande och med hög leveranskvalitet uppfattas som prisvärda inom alla segment.
  • Hållbarhet: Vi ska kontinuerligt öka den miljömässiga hållbarheten inom alla våra erbjudanden och leveranser samt underlätta för våra kunder att agera hållbart.
  • Verksamhet: Vi ska i samverkan, både internt och externt, systematiskt säkerställa kvalitet och effektivitet i våra processer.
  • Ekonomi: Vi ska säkerställa en långsiktig lönsamhet utifrån ägarnas krav genom affärsmässiga investeringar, aktiv försäljning och effektiv ekonomistyrning.
  • Medarbetare: Vi ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter där vi är engagerade, delaktiga och känner samhörighet.