Aktuellt om elmarknaden

Uppdaterat 7 juni 2022

Vad styr elmarknaden och elpriserna?

I Sverige kommer den el vi använder huvudsakligen från vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Det innebär att väder och vind har stor påverkan på tillgången på el och därmed våra elpriser.

El kan inte lagras i stor utsträckning, utan måste produceras i samma stund som den används. När efterfrågan är stor, behöver mer el produceras och allt dyrare produktionsslag måste vara med för att tillgodose efterfrågan. Dyra produktionsslag bidrar till ökade elpriser.

Vindkraftsproduktionen har ökat, men är svår att styra eftersom det krävs att det blåser för att el ska produceras. Vattenkraftsproduktionen som främst finns i älvarna i norra Sverige är till viss del planerbar, men är både komplicerad och kostsam att transportera ner till södra Sverige. Kärnkraft som finns i södra Sverige är planerbar men har delvis avvecklats vilket har minskat tillgången på stabil elproduktion.

Tidvis underskott i den skandinaviska elbalansen i kombination med nya elkablar som knyter Skandinavien närmare kontinenten har bidragit till att motståndskraften mot de europeiska elpriserna har minskat. Stor efterfrågan och höga råvarupriser på framförallt olja, gas och kol påverkar därför de svenska elpriserna i större utsträckning än tidigare.

En tillbakablick på maj

Att elpriset blev så högt i maj beror främst på höga priser på råvaror i Europa. I normala fall brukar vi se en nedgång i efterfrågan så här års när mindre energi går åt till uppvärmning, men nu är efterfrågan på gas olja och kol stor eftersom det finns en stor osäkerhet kring framtida råvarutillgång i Europa och många fyller på sina råvarulager inför kommande vinter. Det har drivit upp elpriserna vilket även påverkar oss här i södra delarna av Sverige där vi har täta kopplingar med kontinenten genom elkablar.

Tillgången på el i Sverige är stabil. I början av maj fick vi lite nederbörd och lite vind vilket påverkade tillgången på el och priserna ökade främst i norra delarna av Sverige där vi har den största delen av vatten- och vindkraftsproduktionen. Mot slutet av månaden blåste det mera och vi fick mer nederbörd samtidigt som vårfloden kom igång på riktigt. I Sverige har vi nu normala nivåer i vattenmagasinen medan Norge har underskott i sina vattenmagasin. Kärnkraftens underhållsperiod är igång, under sommarhalvåret när elbehovet är mindre genomförs årliga underhåll på kärnkraftsreaktorerna.

Prognos

Oron i vår omvärld påverkar elpriserna mycket och det är väldigt svårt att förutspå hur energipriserna kommer att utvecklas framöver.

Den skandinaviska elproduktionen med en stor andel vindkraft, vattenkraft och kärnkraft bidrar till att vi i Skandinavien just nu har en stabil elproduktion med lägre elpriser än kontinenten. Vindkraftsproduktionen går vanligtvis ner under sommarhalvåret och väntas därför bli lägre framöver än under årets första månader. Vårfloden är igång och nivåerna i vattenmagasinen är normala.

De fasta elpriserna har påverkats mycket av oron i omvärlden och har ökat kraftigt. Det beror främst på osäkerheter i den framtida energiförsörjningen i Europa, där beroendet av olja och gas är stort. Just nu är efterfrågan stor när många fyller upp sina råvarulager inför kommande vinter.

Vad kan jag som elkund göra när elpriserna är höga?

Vi förstår den oro man kan känna när elpriserna är höga och vi befinner oss i en period med höga elpriser och en oviss framtid. Myndigheternas samlade bedömning är att den svenska energiförsörjningen är trygg och opåverkad av omvärldssituationen i nuläget även om elpriserna ökat.

Vår rekommendation är att följa marknadsutvecklingen och ha koll på sitt elavtal och sin elförbrukning. Genom att se över vad man kan göra i egna hushållet för att minska energianvändningen är det möjligt att sänka sina kostnader. 

Se över din elanvändning. Via seom.se kan du logga in på Mina Sidor. Där kan du följa din elförbrukning timme för timme och få en bättre koll på din elanvändning.

Det finns saker du kan göra för att sänka din elförbrukning och därmed din elkostnad:

  • Kontrollera inomhustemperaturen. Normal inomhustemperatur är 20-21 grader. Med ett eluppvärmt hus ökar elförbrukningen med ca 5 % för varje grad. Den här tiden på året kan det vara värt att kontrollera en extra gång att golvvärmen inte står på och drar onödig energi.
  • Fundera över vattenförbrukningen. Att duscha lite kortare tid påverkar inte bara vattenförbrukningen utan även elförbrukningen eftersom varmvattenberedaren förbrukar el när varmvattnet värms upp.
  • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader. Med lägre temperatur går det åt mindre energi.
  • Torka tvätten ute. Har du möjlighet att hänga tvätten på tork ute i solen istället för att köra den i torktumlaren?
  • Släck lampor och stäng av apparater. De flesta av oss har redan bytt ut till energisnåla LED-lampor, men om du har kvar gamla lampor, som drar mycket energi, är ett tips att släcka lampan när den inte behövs. Det kan också vara klokt att stänga av apparater som inte används, till exempel datorer och TV-apparater. Att de står i stand-by-läge innebär sällan någon större förbrukning.
  • Se över kyl och frys. Optimal temperatur i kylskåpet är 6 grader och frysen -18 grader. Då mår matvarorna som bäst. Mat som ska tinas upp från frysen kan med fördel tinas i kylskåp eftersom den bidrar till att hålla temperaturen i kylskåpet nere och mindre energi går åt till kylning
  • Funderar du över en större översyn av din energianvändning? På Energirådgivningen kan du få tips och råd.

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev där du får aktuell information om elmarknaden. Det innehåller intressant läsning för dig som funderar på om det kanske är dags att binda ditt elpris eller om du bättre vill förstå vilka faktorer som påverkar elmarknaden. Nyhetsbrevet skickas ut en gång per månad och du kan när som helst avsäga dig prenumerationen. 

Läs senaste nyhetsbrevet här.

E-post:
Namn: