Aktuellt om elmarknaden

Uppdaterat 9 februari

De rörliga månadsmedelpriserna har varit relativt jämna under vintermånaderna. Det tack vare en god kraftbalans och en relativt stabil elproduktion. Samtidigt har kylan drivit upp efterfrågan och de elpriser vi haft under vintermånaderna är dubbelt så höga som de genomsnittliga elpriserna under sommarhalvåret.

Generellt sett är kraftbalansen i Norden god. Den nederbörd som faller nu kommer främst i form av snö som väntas fylla på vattenmagasinen först till våren när den smälter.

Vi ser fortsatt stora variationer i timpriserna, timmar då efterfrågan är stor ökar priserna. Dagar med mycket vind innebär i allmänhet lägre elpriser. Drygt 20% av den energi som produceras i Sverige kommer från vindkraft vilket innebär att påverkan blir stor när det blåser mindre än väntat.

Prognos

Kylan och behovet av uppvärmning är det som är svårast att förutse och något som vanligtvis har en stor påverkan på tillgång och efterfrågan.

Oron i omvärlden har haft en mindre påverkan på elpriserna den här vintern jämfört med förra vintern. Ur ett energiförsörjningsperspektiv ser omvärldsläget betydligt mer stabilt ut än för ett år sedan.

Genom att ta kontroll över elförbrukningen är det lättare att förstå vad det är som förbrukar mycket el i hushållet och utifrån det minska onödig elanvändning. Med kontroll på sin elförbrukning är man bättre förberedd om elpriserna återigen ökar.

Oron i vår omvärld väntas fortsatt ha stor påverkan på elpriserna och det är väldigt svårt att förutspå hur energipriserna kommer att utvecklas de kommande åren. Mycket hänger på hur väl vi lyckas med att ta kontroll över vår elförbrukning. De sänkningar av elförbrukningen vi såg under den senaste vintern visar att energieffektiviseringar snabbt kan sänka elpriserna.

Vad styr elmarknaden och elpriserna?

Elpriserna styrs av tillgång och efterfrågan. Hur mycket el vi förbrukar har stor påverkan på elpriserna eftersom minskad efterfrågan ger lägre elpriser. El kan inte lagras i stor utsträckning, utan måste produceras i samma stund som den används. Det gör att priserna kan variera mycket från timme till timme. När efterfrågan är stor, till exempel på morgonen när många går upp ungefär samtidigt, ökar förbrukningen. Mer el behöver produceras och allt dyrare produktionsslag måste vara med för att tillgodose efterfrågan. Det leder till att priserna ökar tills förbrukningen går ner igen några timmar senare. Ju mer vi hjälps åt att spara på el och att flytta elanvändning till tider på dygnet då efterfrågan är lägre, desto lägre elpriser får vi.

I Sverige kommer den el vi använder huvudsakligen från vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Solelproduktionen ökar även om den fortfarande står för en relativt liten del av den totala elproduktionen. Det innebär att väder och vind har stor påverkan på tillgången på el och därmed våra elpriser.

Vindkraftsproduktionen har ökat i och med att vi har byggt flera vindkraftverk, men vindkraften är svår att styra eftersom det krävs att det blåser för att el ska produceras. Vattenkraftsproduktionen som främst finns i älvarna i norra Sverige är till viss del planerbar, men elen som produceras där är både komplicerad och kostsam att transportera hit ner till södra Sverige. Kärnkraft som finns i södra Sverige och är planerbar men har delvis avvecklats vilket har minskat tillgången på stabil elproduktion.

Skandinavien är nära sammankopplat med övriga Europa genom elkablar som knyter ihop elsystemet. Efterfrågan på energi och höga råvarupriser i Europa påverkar därför de svenska elpriserna i större utsträckning än tidigare.

Vad kan jag som elkund göra när elpriserna är höga och oförutsägbara?

Vi förstår den oro man kan känna med oförutsägbara elpriser och att det kan vara svårt att veta vilket elavtal man ska välja.

Det är viktigt att komma ihåg att den billigaste kilowattimmen är den som aldrig används. Att minska förbrukningen är det bästa man kan göra. Det påverkar inte bara hushållets egen elräkning utan också elpriserna eftersom minskad efterfrågan på el leder till lägre elpriser. Läs mer om vad du kan göra för att sänka din elförbrukning.

Genom att se över din elförbrukning får du bättre förståelse för vad som drar mycket el i ditt hushåll. Det är ett första steg till att leva mer energieffektivt. Via seom.se kan du logga in på Mina Sidor. Där kan du följa din elförbrukning timme för timme och få en bättre koll på din elanvändning.

För vissa kunder kan det vara lönsamt med timprisavtal på el. Det gäller då att man har koll på vad det är som drar mycket el och kan styra sin elanvändning till tider då elpriserna är lägre, vanligtvis nätter och helger. Läs mer om timpris på el här.

Vårt mixprisavtal är en produkt som är ett bra alternativ för dig som känner dig osäker på om du ska binda ditt elavtal eller ha ett rörligt elavtal. Läs mer om mixpris här.

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev där du får aktuell information om elmarknaden. Det innehåller intressant läsning för dig som funderar på om det kanske är dags att binda ditt elpris eller om du bättre vill förstå vilka faktorer som påverkar elmarknaden. Nyhetsbrevet skickas ut en gång per månad och du kan när som helst avsäga dig prenumerationen. 

Läs senaste nyhetsbrevet här.

 

E-post:
Namn: