Aktuellt om elmarknaden

Varför är elpriserna höga just nu?

(2022-01-13) Att vi har höga elpriser, och har haft det under hela hösten, har nog inte undgått någon. Här ger vi en översiktlig förklaring på varför elpriserna är så höga.

I Sverige kommer den el vi använder huvudsakligen från vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Det innebär att väder och vind har stor påverkan på tillgången på el och därmed våra elpriser.

El kan inte lagras i stor utsträckning, utan måste produceras i samma stund som den används. Är efterfrågan stor, behöver mer el produceras och allt dyrare produktionsslag behöver vara med för att tillgodose efterfrågan, till exempel fossila energislag.

De höga elpriserna påverkar alla elkonsumenter i hela Sverige, framförallt drabbas vi som bor i södra Sverige. Anledningen till att södra Sverige drabbats i större utsträckning beror delvis på att vi har avvecklat delar av den kärnkraft som fanns i södra Sverige, där det bor flest människor och elkonsumtionen är som störst, utan att ersätta den med ny planerbar kraft. Vattenkraftsproduktionen finns i norra Sverige och det är både komplicerat och kostsamt att transportera el långa sträckor.

En tillbakablick på december

Lägre temperaturer under vintermånaderna gör att det går åt mer energi för att värma upp våra hus och efterfrågan på el ökar. Under julveckan nådde elpriserna nya rekordnivåer och december månads medelpris blev mer än dubbelt så högt som tidigare månader under hösten. Pristoppar på el är i sig inget unikt, men de prisnivåer vi ser just nu är rekordnivåer som vi inte varit i närheten av tidigare.

Vattenkraftsproduktionen producerar på en hög nivå, men nivåerna i magasinen är fortsatt mycket låga.

Kärnkraftsproduktionen är i full drift men har drabbats av flera oväntade stopp senaste tiden och därmed tidvis producerat mindre än vanligt. 

Vindkraftsproduktionen har varit lägre än normalt för månaden till följd av mindre vind än normalt. De senaste åren har flera nya vindkraftverk tagits i drift och vindkraften står nu för omkring en femtedel av elen som produceras i Sverige. Vi har därmed ett ökat beroende av vindkraft och när det blåser lite eller inget alls, minskar tillgången på el..

Prognos

Det mesta tyder på att vi kommer att ha fortsatt höga elpriser under vintern jämfört med tidigare år. Just nu pekar väderprognoserna på mer vind, mer nederbörd och mildare utomhustemperatur vilket på kort sikt kan ge mer stabila elpriser. Efter vintern finns det goda möjligheter att priserna kommer att återgå till mera normala nivåer igen.

I och med avvecklingen av kärnkraftsproduktion, som till stor del ersatts av väderberoende vindkraftsproduktion, blir vårt energisystem mer sårbart och gör det svårare att förutspå tillgången på el. Vanligtvis har vi gott om vind under vinterhalvåret, när energibehovet är som störst, men det kan variera.

Priserna på gas, kol och utsläppsrätter ligger kvar på höga nivåer, vilket kan kopplas till stor efterfrågan. De svenska elpriserna påverkas av höga elpriser i Tyskland och övriga Europa. En ny kabel mellan Norge och Storbritannien påverkar också elpriserna i södra halvan av Sverige eftersom el som tidigare stannat i Norden kan exporteras till andra länder.

Vad kan jag som elkund göra när elpriserna är höga?

Se över din elanvändning. Via seom.se kan du logga in på Mina Sidor. Där kan du följa din elförbrukning timme för timme och få en bättre koll på din elanvändning.

Det finns saker du kan göra för att sänka din elförbrukning och därmed din elkostnad:

  • Kontrollera inomhustemperaturen. Normal inomhustemperatur är 20-21 grader. Med ett eluppvärmt hus ökar elförbrukningen med cirka fem procent för varje grad.
  • Stäng av apparater som inte används. TV, dator med mera kan stängas av när de inte används. De skadas inte av att man stänger av dem, dessutom är det bra av säkerhetsskäl att stänga av apparater som inte används med minskad risk för överhettning.
  • Titta in i badrummet. Om du har golvvärme ska det kännas neutralt när du kliver på golvet, känns golvet varmt är golvvärmen inställd på för hög temperatur. Finns det kanske en handdukstork som kan ställas ner till lägre temperatur? Att duscha lite kortare tid påverkar inte bara vattenförbrukningen utan även elförbrukningen eftersom varmvattenberedaren förbrukar el när varmvattnet värms upp.
  • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader. Med lägre temperatur går det åt mindre energi.
  • Se över kyl och frys. Optimal temperatur i kylskåpet är sex grader och frysen -18 grader. Då mår matvarorna som bäst. Den här tiden på året går det oftast utmärkt att kyla ner nylagad mat, som ska förvaras i kyl eller frys, utomhus på balkongen. Men tänk på att sätta på lock så att inte fåglar och andra djur tar sig en smakbit. Mat som ska tinas upp från frysen kan med fördel tinas i kylskåp eftersom den bidrar till att hålla temperaturen i kylskåpet nere och mindre energi går åt till kylning.

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev där du får aktuell information om elmarknaden. Det innehåller intressant läsning för dig som funderar på om det kanske är dags att binda ditt elpris eller om du bättre vill förstå vilka faktorer som påverkar elmarknaden. Nyhetsbrevet skickas ut en gång per månad och du kan när som helst avsäga dig prenumerationen.

Läs senaste nyhetsbrevet här.

E-post:
Namn: