Aktuellt om elmarknaden

Uppdaterat 13 september

Vad styr elmarknaden och elpriserna?

I Sverige kommer den el vi använder huvudsakligen från vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Det innebär att väder och vind har stor påverkan på tillgången på el och därmed våra elpriser.

El kan inte lagras i stor utsträckning, utan måste produceras i samma stund som den används. När efterfrågan är stor, behöver mer el produceras och allt dyrare produktionsslag måste vara med för att tillgodose efterfrågan. Dyra produktionsslag bidrar till ökade elpriser.

Vindkraftsproduktionen har ökat i och med att vi har byggt flera vindkraftverk, men vindkraften är svår att styra eftersom det krävs att det blåser för att el ska produceras. Vattenkraftsproduktionen som främst finns i älvarna i norra Sverige är till viss del planerbar, men elen som produceras där är både komplicerad och kostsam att transportera hit ner till södra Sverige. Kärnkraft som finns i södra Sverige är planerbar men har delvis avvecklats vilket har minskat tillgången på stabil elproduktion.

Brist på råvaror för energiproduktion i Europa i kombination med nya elkablar som knyter Skandinavien närmare kontinenten har bidragit till att motståndskraften mot de europeiska elpriserna har minskat. Efterfrågan och höga råvarupriser på framförallt olja, gas och kol påverkar därför de svenska elpriserna i större utsträckning än tidigare.

En tillbakablick på augusti

Fortsatt oro kopplad till kriget i Ukraina med begränsade råvarutillgångar har lett till ökade priser. Framförallt är det begränsad tillgång på gas som har en stor påverkan på elpriserna och den framtida gasförsörjningen i Europa är fortsatt väldigt osäker. Konkurrensen om den el som finns tillgänglig i Europa driver upp priserna och vi ser tydliga effekter på de svenska elpriserna.

Situationen har gjort att systemet är ömtåligt vilket innebär en ökad känslighet för både planerade underhåll och oväntade driftstörningar som i normala fall kan hanteras utan större påverkan på tillgång och priser.

Prognos

Fortsatt oro i vår omvärld väntas påverka elpriserna mycket framöver och det är väldigt svårt att förutspå hur energipriserna kommer att utvecklas. Det finns inte mycket som tyder på att vi får lägre och mer stabila elpriser inom den närmaste framtiden.

Det kan vara klokt att räkna med högre elräkningar i vinter. Elmarknadsanalytiker menar att marknaden bör vänta sig ett genomsnittspris på ca 3 kronor/kWh. Det är ungefär tio gånger så högt elpris som vi är vana om vi tittar tillbaka på genomsnittligt elpris de senaste tio åren.

Vad kan jag som elkund göra när elpriserna är höga?

Genom att se över vad man kan göra i egna hushållet för att minska energianvändningen är det möjligt att sänka sina kostnader. 

Se över din elanvändning. Via seom.se kan du logga in på Mina Sidor. Där kan du följa din elförbrukning timme för timme och få en bättre koll på din elanvändning.

Det finns saker du kan göra på kort sikt för att sänka din elförbrukning och därmed din elkostnad:

  • Kontrollera inomhustemperaturen. Normal inomhustemperatur är 20-21 grader. Med ett eluppvärmt hus ökar elförbrukningen med ca 5 % för varje grad. Den här tiden på året kan det vara värt att kontrollera en extra gång att golvvärmen inte står på och drar onödig energi.
  • Fundera över vattenförbrukningen. Att duscha lite kortare tid påverkar inte bara vattenförbrukningen utan även elförbrukningen eftersom varmvattenberedaren förbrukar el när varmvattnet värms upp.
  • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader. Med lägre temperatur går det åt mindre energi.
  • Torka tvätten ute. Har du möjlighet att hänga tvätten på tork ute i solen istället för att köra den i torktumlaren?
  • Släck lampor och stäng av apparater. De flesta av oss har redan bytt ut till energisnåla LED-lampor, men om du har kvar gamla lampor, som drar mycket energi, är ett tips att släcka lampan när den inte behövs. Det kan också vara klokt att stänga av apparater som inte används, till exempel datorer och TV-apparater. Att de står i stand-by-läge innebär sällan någon större förbrukning.
  • Se över kyl och frys. Optimal temperatur i kylskåpet är 6 grader och frysen -18 grader. Då mår matvarorna som bäst. Mat som ska tinas upp från frysen kan med fördel tinas i kylskåp eftersom den bidrar till att hålla temperaturen i kylskåpet nere och mindre energi går åt till kylning
  • Funderar du över en större översyn av din energianvändning? På Energirådgivningen kan du få tips och råd.

För vissa kunder kan det vara lönsamt med timprisavtal på el. Det gäller då att man har kontroll på hur man använder el i hushållet och kan styra sin förbrukning till tider på dygnet då elen är billigare, vanligtvis nätter och helger. Läs mer om timpris på el här.

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev där du får aktuell information om elmarknaden. Det innehåller intressant läsning för dig som funderar på om det kanske är dags att binda ditt elpris eller om du bättre vill förstå vilka faktorer som påverkar elmarknaden. Nyhetsbrevet skickas ut en gång per månad och du kan när som helst avsäga dig prenumerationen. 

Läs senaste nyhetsbrevet här.

E-post:
Namn: