Aktuellt om elmarknaden

Varför är priserna höga just nu?

Elpriserna slår nya rekord och är mer än dubbelt så höga som förra året. Det är många faktorer som påverkar elpriset, allt från väder och vind till råvarupriser och utsläppsrätter. I Sverige kommer den el vi använder huvudsakligen från vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Just nu är produktionen från alla energislag låg, det vill säga det blåser för lite, det regnar för lite och kärnkraften har låg produktion. Det medför höga priser. Priset på el varierar med tillgång och efterfrågan eftersom el inte kan lagras i stor utsträckning, utan måste produceras i samma stund som den används. 

En tillbakablick på september

September inleddes med torrare väder än normalt för att sedan övergå till mer våtare väder i slutet av månaden. Hela sommaren har vi haft mindre nederbörd än normalt och så även i september. Underskottet i vattenmagasinen är fortsatt stort men det har förbättrats något med den nederbörd som kommit de senaste veckorna.

Under sommarhalvåret, då det vanligtvis är varmt och behovet av el är mindre, pågår kärnkraftverkens underhållsperiod vilket innebär lägre produktion än vanligt. Den underhållsperioden pågår fortfarande när vi går in i oktober.

Vindkraften är svår att styra och just nu, när det växlar mellan att vara nästan helt vindstilla till att blåsa kraftigt, bidrar vindkraften till stora svängningar i elpriserna. Om det blåser mycket under ett eller ett par dygn brukar det påverka priserna och de går ner tillfälligt. I perioder med jämnare vind blir tillskottet av vindkraft mer stabilt. I september månad har det blåst mindre än det brukar och vindkraftsproduktionen i september hamnade under normala nivåer.

Prognos

Elpriserna påverkas mycket av vädret och prognoserna framåt är osäkra. Underskottet i vattenmagasinen är fortsatt stort och det skulle behövas väldigt mycket regn i norra Sverige, där vattenkraftsproduktionen finns, för att återfå normala nivåer.

Vindkraftsproduktionen väntas öka något när vi närmar oss vintern men vinden är svår att förutspå och kan svänga snabbt och mycket.

Kärnkraften är inne i slutskedet av sin årliga underhållsperiod och väntas öka sin produktion successivt för att vara i full drift till kylan kommer och elbehovet ökar.

Bränslepriserna på olja, kol och gas är fortsatt höga, så även utsläppsrätter, vilket kan kopplas till stor efterfrågan. Höga elpriser i Tyskland och övriga Europa har påverkan på de svenska elpriserna, främst i södra Sverige där det finns kablar som binder samman länderna. En ny kabel mellan Norge och Storbritannien väntas också påverka elpriserna i södra halvan av Sverige eftersom el som tidigare stannat i Norden kan exporteras till andra länder.

Prognoserna pekar på fortsatt höga elpriser och med risk för att de ökar ytterligare när vi närmar oss vintern och den tiden på året då energibehovet är som störst, inte minst för att vi behöver värma upp våra hus.

Vad kan jag som elkund göra när elpriserna är höga?

Se över ditt nuvarande elavtal. Om du har rörligt elavtal kanske du vill byta till ett fast elavtal? Man kan se ett fast elavtal som en försäkring för hur mycket man kommer att få betala för sin el under avtalstiden. Om du vill ha kontroll på hur mycket elen kommer att kosta framöver kan det vara klokt att binda elpriset med ett fast elavtal.

Se över din elanvändning. Via seom.se kan du logga in på Mina Sidor. Där kan du följa din elförbrukning timme för timme och få en bättre koll på din elanvändning. Kanske du kan minska din elförbrukning genom att sänka inomhustemperaturen någon grad, stänga av apparater som inte är nödvändiga och duscha lite kortare tid än du brukar?

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev där du får aktuell information om elmarknaden. Det innehåller intressant läsning för dig som funderar på om det kanske är dags att binda ditt elpris eller om du bättre vill förstå vilka faktorer som påverkar elmarknaden. Nyhetsbrevet skickas ut en gång per månad och du kan när som helst avsäga dig prenumerationen.

Läs senaste nyhetsbrevet här.

E-post:
Namn: