Aktuellt om elmarknaden

Uppdaterat 8 mars

Februari bjöd på milt väder för årstiden. Tack vare det milda vädret och att många hushåll har kunnat hålla sin elförbrukning nere har elpriserna hållit sig på en lägre nivå än väntat.

Mars har inletts med kallare temperaturer och hittills ligger medelpriset på en högre nivå än för februari. Vintern är inte över än och det finns fortfarande risk för kyla som driver upp efterfrågan på el för uppvärmning vilket driver upp priserna.

Situationen med energibrist i Europa är fortfarande ansträngd och oförutsägbar. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att spara på el. Det sänker inte bara den egna elkostnaden utan bidrar till minskad belastning på elnätet i samhället.

Vi har fortsatt kraftiga svängningar i elpriserna, både mellan enskilda timmar och från dag till dag. När det blåser mycket får vi mera el från vindkraftverk vilket bidrar till lägre elpriser.

Prognos

Vi behöver fortsätta ha kontroll på elförbrukningen nu under vintermånaderna och när utomhustemperaturerna är låga. Genom att ta kontroll över din elförbrukning är det lättare att förstå vad det är som förbrukar mycket el i hushållet och utifrån det minska onödig elanvändning. Om vi alla hjälps åt att spara på energi kan elpriserna pressas ner eftersom minskad efterfrågan ger lägre priser.

Fortsatt oro i vår omvärld väntas påverka elpriserna mycket framöver och det är väldigt svårt att förutspå hur energipriserna kommer att utvecklas. Mycket hänger på hur väl vi lyckas med att minska vår elförbrukning. En färsk forskningsrapport visar att energieffektiviseringar är det som snabbast kan sänka elpriserna – varje kilowattimme räknas.

Vad styr elmarknaden och elpriserna?

Hur mycket el vi förbrukar har stor påverkan på elpriserna eftersom minskad efterfrågan ger lägre elpriser. El kan inte lagras i stor utsträckning, utan måste produceras i samma stund som den används. Det gör att priserna kan variera mycket från timme till timme. När efterfrågan är stor, till exempel på morgonen när många går upp ungefär samtidigt ökar efterfrågan på el. Mer el behöver produceras och allt dyrare produktionsslag måste vara med för att tillgodose efterfrågan. Det leder till att priserna ökar tills efterfrågan går ner igen några timmar senare. Ju mer vi hjälps åt att spara på el och flytta nödvändig elanvändning till tider på dygnet då efterfrågan är lägre, desto lägre elpriser får vi.

I Sverige kommer den el vi använder huvudsakligen från vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Det innebär att väder och vind också har stor påverkan på tillgången på el och därmed våra elpriser.

Vindkraftsproduktionen har ökat i och med att vi har byggt flera vindkraftverk, men vindkraften är svår att styra eftersom det krävs att det blåser för att el ska produceras. Vattenkraftsproduktionen som främst finns i älvarna i norra Sverige är till viss del planerbar, men elen som produceras där är både komplicerad och kostsam att transportera hit ner till södra Sverige. Kärnkraft som finns i södra Sverige och är planerbar men har delvis avvecklats vilket har minskat tillgången på stabil elproduktion.

Skandinavien är nära sammankopplat med övriga Europa genom elkablar som knyter ihop elsystemet. Efterfrågan på energi och höga råvarupriser i Europa påverkar därför de svenska elpriserna i större utsträckning än tidigare.

Vad kan jag som elkund göra när elpriserna är höga?

Vi förstår den oro man kan känna när elpriserna är höga och vi befinner oss i en period med höga elpriser och en oviss framtid.

Det är viktigt att komma ihåg att den billigaste kilowattimmen är den som aldrig används. Att minska förbrukningen är det bästa man kan göra. Det påverkar inte bara hushållets egen elräkning utan också elpriserna eftersom minskad efterfrågan på el leder till lägre elpriser. Läs mer om vad du kan göra för att sänka din elförbrukning.

Genom att se över din elförbrukning får du bättre förståelse för vad som drar mycket el i ditt hushåll. Det är ett första steg till att leva mer energieffektivt. Via seom.se kan du logga in på Mina Sidor. Där kan du följa din elförbrukning timme för timme och få en bättre koll på din elanvändning.

För vissa kunder kan det vara lönsamt med timprisavtal på el. Det gäller då att man har koll på vad det är som drar mycket el och kan styra sin elanvändning till tider då elpriserna är lägre, vanligtvis nätter och helger. Läs mer om timpris på el här.

 

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev där du får aktuell information om elmarknaden. Det innehåller intressant läsning för dig som funderar på om det kanske är dags att binda ditt elpris eller om du bättre vill förstå vilka faktorer som påverkar elmarknaden. Nyhetsbrevet skickas ut en gång per månad och du kan när som helst avsäga dig prenumerationen. 

Läs senaste nyhetsbrevet här.

 

E-post:
Namn: