Elförbrukningen i Sollentuna

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd med höga elpriser som resultat. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen, något som både avlastar elnätet och leder till lägre elpriser eftersom det är en hög efterfrågan som driver upp priserna. 

Hushållen i Sollentuna sänker sin elförbrukning

Under hösten 2022 sänkte hushållen i Sollentuna sin elförbrukning ganska rejält jämfört med samma period förra året. I december såg vi inte en lika stor sänkning vilket säkert kan förklaras av att det var en väldigt kall månad*. 

I både januari och februari i år fortsatte förbrukningen att gå ner. I februari sänkte Sollentunaborna sin förbrukning med 12% jämfört med samma period förra året - en minskning med hela 28% sen 2021.

Bra jobbat! Tillsammans gör vi Sollentuna mer hållbart.

 

 

*Elförbrukningen är inte temperaturkorrigerad eller korrigerad för nyproducerade bostäder i kommunen. Det innebär att vi inte tagit hänsyn till ökat värmebehov under kallare år eller att det fanns färre bostäder i kommunen förra året.