Elförbrukningen i Sollentuna

Energiförsörjningen i Europa är fortfarande oförutsägbar, framförallt kommande vintrar när energibehovet för uppvärmning är som störst. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen, något som både avlastar elnätet och leder till lägre elpriser eftersom det är en hög efterfrågan som driver upp priserna. 

Under hösten 2022 sänkte Sollentunaborna sin elförbrukning rejält jämfört med året innan. Mildare väder och högre elpriser var antagligen en bidragande faktor till detta. Elförbrukningen i början av det här året har legat på liknande nivåer som de gjorde 2021 och 2022 under samma period. Den procentuella ökningen eller minskningen som anges i tabellen nedanför är en jämförelse med året innan.

 

*Elförbrukningen är inte temperaturkorrigerad eller korrigerad för nyproducerade bostäder i kommunen. Det innebär att vi inte tagit hänsyn till ökat värmebehov under kallare år eller att det fanns färre bostäder i kommunen förra året.