Elförbrukningen i Sollentuna

Energiförsörjningen i Europa är fortfarande oförutsägbar, framförallt kommande vintrar när energibehovet för uppvärmning är som störst. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen, något som både avlastar elnätet och leder till lägre elpriser eftersom det är en hög efterfrågan som driver upp priserna. 

Hushållen i Sollentuna sänker sin elförbrukning

Den minskade elförbrukningen som vi såg under hösten 2022 har hållit i sig rätt bra även i år.  Vissa månader har vi sett mindre sänkningar vilket ofta är kopplat till kallare väder.* De senaste månaderna har däremot elförbrukningen däremot gått upp jämfört med samma period förra året. Förmodligen en effekt av att elpriserna nu är lägre än de var då och att vi haft ett kallare väder. 

 

*Elförbrukningen är inte temperaturkorrigerad eller korrigerad för nyproducerade bostäder i kommunen. Det innebär att vi inte tagit hänsyn till ökat värmebehov under kallare år eller att det fanns färre bostäder i kommunen förra året.