Elförbrukningen i Sollentuna

Energiförsörjningen i Europa är fortfarande oförutsägbar, framförallt kommande vintrar när energibehovet för uppvärmning är som störst. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen, något som både avlastar elnätet och leder till lägre elpriser eftersom det är en hög efterfrågan som driver upp priserna. 

Hushållen i Sollentuna sänker sin elförbrukning

Under hösten 2022 sänkte hushållen i Sollentuna sin elförbrukning ganska rejält jämfört med samma period förra året. Det här året har hushållen fortsatt hållit nere sin förbrukning jämfört med året innan. Vissa månader har vi sett mindre sänkningar vilket ofta verkar vara kopplat till kallare väder.*

Tillsammans gör vi Sollentuna mer hållbart!

 

 

*Elförbrukningen är inte temperaturkorrigerad eller korrigerad för nyproducerade bostäder i kommunen. Det innebär att vi inte tagit hänsyn till ökat värmebehov under kallare år eller att det fanns färre bostäder i kommunen förra året.