Ledningsarbete Smedjevägen

Vi ska utföra ett förberedande ledningsarbete i området runt Smedjevägen, se bild nedan. Grävarbetet gör vi dels för den anslutning Trafikverket planerar för den södra entrén till Häggviks station, dels inför kommande ledningsbehov i samband med ny bebyggelse i Södra Häggvik.

 

I Smedjevägen kommer vi att lägga ned fjärrvärme- och VA-ledningar samt tomrör för de ledningar Stadsnät behöver anlägga framöver. När vi ändå gräver i området passar vi på att lägga om befintliga VA-ledningar i korsningen Linnés väg och Smedjevägen.

Stor påverkan på framkomligheten för biltrafik

Arbetena har relativt stor påverkan på framkomlighet för motorfordon och det kommer att finnas skyltning för trafikomläggningen i berört område. Vi kommer också att anlägga en tillfällig gångväg för gående under del av perioden.

Tillfällig avstängning av vatten

I samband med arbetena kommer vattnet i kortare perioder att behöva stängas av. Vi aviserar tider för dessa avstängningar separat under arbetets gång. För övrig infrastruktur, såsom fiber och fjärrvärme, planeras inga avstängningar.

Tidplan

Starten av arbetet har skjutits upp. I dagsläget har vi inte något datum för när det sätter igång. Vi återkommer här så snart vi har ett nytt startdatum. Förseningen beror på att ytterligare utredning behövdes angående VA-servisen (vatten och avlopp) för den planerade södra entrén till Häggviks station.

Första etappen av ledningsarbetet kommer att utföras i korsningen Smedjevägen/Skälbyvägen/Linnés väg. Det arbetet beräknas ta ca 4 veckor. 

Ordinarie arbetstid för entreprenören är vardagar kl. 07.00-16:00 och arbetet utförs av Malte Rutberg Entreprenad AB (MR Entreprenad, MR Entreprenad - Erfarenhet och Engagemang).

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta SEOM på kundtjanst@seom.se . Enklast är att nå oss på e-post, vi svarar så snart vi kan.