Etapp 2 - Förberedande fjärrvärmeomläggning

I den här etappen gräver vi för en förberedande fjärrvärmeomläggning för att frigöra passage för det nya VA-nätet (etapp 4). Det här arbetet är uppdelat i två delar på grund av att det är väderkänslighet. Första delen beräknas starta tidig vår 2024. Byggnationen tar paus över sommaren för att sedan påbörja den avslutande delen tidig höst 2024.

Vårens arbete är nu i gång. Schaktarbetena utförs av SEOMs ramavtalsentreprenör Dammarsberg och allt rörmontage utförs av Stockpipe.

 Bilden visar alla etapper i det stora VA-projektet.