Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan antingen lämnas till återvinningscentralen, komposteras eller hämtas där du bor.

Tips för matavfallet under sommaren

Få sophanteringen att fungera sommartid när det är varmt och soligt.

Driftinformation
  • Avfall har inga noterade driftstörningar.
Se alla driftstörningar
Nyheter
  • Start för utdelningen av matavfallspåsar

    Den här veckan börjar vi dela ut en årsförbrukning av matavfallspåsar till alla småhus i Sollentuna.

  • Sopbilarna byter färg

    Sopbilarna i Sollentuna har fått en ny färg och är nu vita. Bilarna har bytts ut i samband med att ett nytt avtal tecknats med entreprenören Urbaser.

  • Nya hämtdagar för hushållsavfall

    SEOM har efter upphandling tecknat ett nytt avtal för insamlingen av hushållsavfall i Sollentuna. I samband med detta berörs flera kunder av förändrade hämtdagar.

Kundservice

Snabba svar på de vanligaste frågorna och hjälp direkt

Frågor och svar
Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Kontakta oss
Kontakta oss via telefon eller E-post.

Felanmälan
När något inte fungerar – så här gör du!

Slam och Fett

Nu kontaktar du oss direkt när det gäller tömning av slam och fett.

Återvinning av förpackningar och tidningar

Producentansvar innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar, returpapper, däck, elavfall och bilar ska ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av förbrukad vara.

Laga, låna och återanvänd

Miljönär-vänlig är en märkning som vill uppmuntra – och uppmana – till hållbarare konsumtion i Sverige. Märkningen är framtagen av Avfall Sverige i samarbete med Sveriges Kommuner.

Matavfall från verksamheter

En stor andel av hushållsavfallet i verksamheter som restauranger och storkök består av matavfall. Här finns alternativen för dig med mindre och större mängd avfall.