Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan antingen lämnas till återvinningscentralen, komposteras eller hämtas där du bor.

Vintertips för matavfall

Undvik att ditt matavfall fryser fast i kärlen med några enkla knep!

Driftinformation
  • Avfall har inga noterade driftstörningar.
Se alla driftstörningar
Nyheter
  • Tio tips för att börja plastbanta

    Plasttandborstar, sugrör och engångsförpackningar är exempel på onödiga plaster som vi kan leva utan. Plast som hamnar i havet är ett av vår tids absolut största miljöproblem.

  • Trädgårdsavfall från invasiva växter

    Har du invasiva växter som lupin, parkslide, jättebjörnloka, gul skunkkalla eller vresros i trädgården? Tänk på att de inte ska läggas på den egna komposten eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall.

  • Ny återvinningsstation vid Väsjön

    Nu har Sollentuna fått ännu en återvinningsstation. Den ska underlätta för boende i Väsjöområdet att återvinna sina förpackningar och tidningar.

Kundservice

Snabba svar på de vanligaste frågorna och hjälp direkt

Frågor och svar
Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Kontakta oss
Kontakta oss via telefon eller E-post.

Felanmälan
När något inte fungerar – så här gör du!

Slam och Fett

Nu kontaktar du oss direkt när det gäller tömning av slam och fett.

Återvinning av förpackningar och tidningar

Producentansvar innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar, returpapper, däck, elavfall och bilar ska ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av förbrukad vara.

Laga, låna och återanvänd

Miljönär-vänlig är en märkning som vill uppmuntra – och uppmana – till hållbarare konsumtion i Sverige. Märkningen är framtagen av Avfall Sverige i samarbete med Sveriges Kommuner.

Matavfall från verksamheter

En stor andel av hushållsavfallet i verksamheter som restauranger och storkök består av matavfall. Här finns alternativen för dig med mindre och större mängd avfall.