Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan antingen lämnas till återvinningscentralen, komposteras eller hämtas där du bor.

Driftinformation
  • Avfall har inga noterade driftstörningar.
Se alla driftstörningar
Nyheter
  • Nya hämtdagar för hushållsavfall

    SEOM har efter upphandling tecknat ett nytt avtal för insamlingen av hushållsavfall i Sollentuna. I samband med detta berörs flera kunder av förändrade hämtdagar.

  • Säsongsstart för hämtning av trädgårdsavfall

    Snart tömmer vi ditt trädgårdskärl.

  • Sophämtning på vintern

    I samband med helgens kraftiga snöfall och att mer snö är att vänta i veckan kan sophämtningen bli besvärlig. Det finns några saker som du som fastighetsägare behöver göra för att det ska fungera så bra som möjligt.

Kundservice

Snabba svar på de vanligaste frågorna och hjälp direkt

Frågor och svar
Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Kontakta oss
Kontakta oss via telefon eller E-post.

Felanmälan
När något inte fungerar – så här gör du!

Slam och Fett

Nu kontaktar du oss direkt när det gäller tömning av slam och fett.

Återvinning av förpackningar och tidningar

Producentansvar innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar, returpapper, däck, elavfall och bilar ska ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av förbrukad vara.

Laga, låna och återanvänd

Miljönär-vänlig är en märkning som vill uppmuntra – och uppmana – till hållbarare konsumtion i Sverige. Märkningen är framtagen av Avfall Sverige i samarbete med Sveriges Kommuner.

Matavfall från verksamheter

En stor andel av hushållsavfallet i verksamheter som restauranger och storkök består av matavfall. Här finns alternativen för dig med mindre och större mängd avfall.