Inför uppstart av sophämtning

Vi behöver få in anmälan om nytt abonnemang för sophämtning senast tre arbetsveckor innan önskad start. Fyll i någon av blanketterna för abonnemang nedan och skicka den till [email protected] eller med vanlig post till SEOM, Box 972, 191 29 Sollentuna.

Blanketter för olika abonnemang hittar du här

Du som bygger nytt småhus och vill beställa sophämtning kan använda dig av vårt gemensamma beställningsformulär för alla SEOM:s tjänster:

Inspektion innan sophämtning börjar

Innan kärl levereras ut till den nya hämtplatsen inspekterar entreprenören platsen för att säkerställa att alla krav är uppfyllda. Även markbehållare behöver inspekteras innan man börjar tömma och får därför inte börja användas innan genomförd och godkänd inspektion.

Eventuella brister åtgärdas av fastighetsägaren innan sopkärlen levereras eller markbehållare kan börjar användas.

Överlämning av nycklar/nyckelbrickor

Nycklar/nyckelbrickor till miljörum och avfallsbehållare lämnas i tre exemplar antingen direkt till entreprenören eller i vår reception innan sophämtningen ska börja. Om det finns tillhörande koder ska de också lämnas vid samma tillfälle. Kontakta Kundtjänst via e-post eller telefon 08-623 88 00 för att bestämma tid för överlämning.

Entreprenören föredrar vanlig nyckel framför nyckelbricka. Med nyckel kan soporna hämtas även under ett pågående elavbrott till exempel. 

Överlämning sorteringsutrustning för matavfall

När du tecknar abonnemang för sophämtning tillhandahåller vi ett startpaket med sorteringsutrustning för matavfall för hushåll. Kontakta oss via [email protected] för överlämning av paketet innan sophämtningen startar. Vi erbjuder även vägghållare för matavfallspåsar.

I startpaketet ingår matavfallspåsar för de första månaderna. Därefter behöver styrelse eller hyresvärd regelbundet beställa matavfallspåsar. Det gör man kostnadsfritt via vår Kundservice, [email protected].

Verksamheter kan, mot avgift, beställa större matavfallspåsar (45L) via vår Kundservice,  [email protected].