Inför uppstart av sophämtning

Vi behöver få in anmälan om nytt abonnemang för sophämtning senast tre arbetsveckor innan önskad start. Fyll i blanketten för önskat abonnemang nedan och mejla den till [email protected]. Du kan också posta blanketten till SEOM, Box 972, 191 29 Sollentuna.

Nybyggnation av småhus

Bygger du nytt småhus och vill beställa sophämtning? Fyll i vårt gemensamma beställningsformulär här.

Inspektion innan sophämtning börjar

Innan vi kör ut avfallskärl till er kommer vår entreprenör besöka hämtplatsen för att kontrollera att alla krav är uppfyllda. Även inför uppstart av hämtning från markbehållare görs sådant besök. Notera att innan platsen godkänts ska markbehållare inte börja användas.

Överlämning av nycklar/nyckelbrickor

Nycklar/nyckelbrickor till miljörum och avfallsbehållare lämnas i tre exemplar antingen direkt till entreprenören eller i vår reception innan sophämtningen ska börja. Om det finns tillhörande koder ska de också lämnas vid samma tillfälle.

Överlämning sorteringsutrustning för matavfall

Innan sophämtningen börjar behöver ni hämta startpaket från oss. Dessa innehåller påshållare som hjälper påsen att hålla bättre, avfallspåsar och informationsmaterial. Vi erbjuder även vägghållare för matavfallspåsar.

Kontakta oss via [email protected] för överlämning av paketet innan sophämtningen startar.