Priser 2024

Vi på SEOM arbetar för ett hållbart Sollentuna. Det gör vi bland annat genom att underhålla och förbättra infrastrukturen för säkra leveranser av el, fjärrvärme, vatten, avfall och stadsnät i Sollentuna. Du kan själv vara med och påverka både miljön och dina kostnader genom att sortera ditt avfall, planera din elförbrukning och använda vattnet på ett klokt sätt.

Från och med 1 januari 2024 justeras priset på fjärrvärme, VA, avfall, elhandel, och elnät. Sedan den 1 oktober har priserna för kabel-TV justerats.

Fjärrvärme

Priset på fjärrvärme höjs med 9 procent på det totala priset. 

Prisjusteringen beror bland annat på:

  • stora kostnadsökningar på inköp av hetvatten förorsakade av en dramatisk prisutveckling på bränslen
  • det ökade investeringsbehovet för att framtidssäkra infrastrukturen de närmaste åren
Småhus

För villakunder höjs priset med 9 procent och fördelas med 67 procent på energidelen och 33 procent på den fasta delen. För en typisk villakund innebär det en kostnadsökning på drygt 100 kr i månaden. 

Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

För näringsidkare höjs priset med 9 procent och fördelas med 66 procent på energidelen, 24 procent på effektdelen och 10 procent på flödesdelen. 

Se priser för fjärrvärme

 

VA

VA-avgiften kommer 2024 att höjas med 28 procent på förbrukningsdelen. Anslutningsavgiften blir oförändrad. 

Prisjusteringen beror bland annat på:

  • stora investeringar i exploateringsprojekt
  • utbyggnader av VA-nätet för en säker vattenleverans i framtiden
  • förbättringar för att möta skärpta miljökrav gällande bland annat reningen av avloppsvatten

 

Avfall

Viktavgiften för hämtning av restavfall kommer att ändras från 4 till 6 kronor per kilo (4,80 kr/kg exkl. moms). Avgiften för hämtning av matavfall blir oförändrad, med 1 krona per kilo (0,8 kr exkl. moms).

Då det nästa år blir obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall tas abonnemang för osorterat avfall bort. Grundavgiften justeras till 640 kronor (512 kr exkl. moms) per år för hushåll i småhus, 470 kronor (376 exkl. moms) för hushåll i flerbostadshus och 840 kr (672 kr exkl. moms) per år för verksamheter.

Prisjusteringen beror bland annat på inflationen och ökade entreprenörskostnader, som påverkas mycket av de höjda bränslepriserna.

Beslut om ny avfallstaxa fattades i kommunfullmäktige 26 oktober.

 

Elhandel

Den fasta avgiften för elavtal utan bindningstid höjs med 5 kronor i månaden till 35 kronor (28 kr exkl. moms). Det rörliga påslaget höjs med 0,5 öre/kWh till 4,1 öre/kWh (3,3 öre/kWh exkl. moms). Övriga avtalsvillkor blir oförändrade.

Prisjusteringen är en följd av marknadsutvecklingen som lett till ökade risker och omkostnader det senaste året.

Du kan närsomhelst välja ett annat avtal eller säga upp ditt rörliga avtal med 14 dagars uppsägningstid. På den här sidan hittar du aktuella priser och information om våra elavtal.

 

Elnät

Från den 1 januari 2024 sänker vi energiavgiften med 1,25 öre/kWh till 5 öre/kWh (4 öre/kWh exkl. moms). Anledningen till prisjusteringen är att våra kostnader för så kallade nätförluster minskat. Grundavgiften och effektavgiften blir oförändrade.

Riksdagen höjer energiskatten

Energiskatt är en statlig skatt som läggs på din elnätsfaktura. Skatten bestäms av riksdagen och justeras årligen. Från och med nästa år höjs energiskatten med 4,5 öre/kWh till 53,5 öre/kWh (42,8 öre/kWh exkl. moms).

 

 

Kabel-TV

Från den 1 oktober 2023 gäller nya priser för Kabel-TV Standard och SEOM Digital HD. 

Anledningen till det höjda priser är ökade omkostnader för att producera och tillhandahålla tjänsten. Några prisjusteringar har inte heller genomförts hos SEOM på flera år.

Kabel-TV Standard höjs med 30 kronor, från 110 till 140 kronor per månad.

SEOM Digital HD höjs med 10 kronor, från 30 till 40 kronor per månad.

Prisändringen gäller i enlighet med våra allmänna villkor för kabel-TV. Alla kunder har aviserats i förväg om justeringen.

Mer information om våra tjänster för kabel-TV samt kanalutbud hittar du här.