Information till dig som är leverantör till Sollentuna Energi och Miljö AB eller till Sollentuna Elhandel AB

För att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, snabbare och säkrare tar vi från och med den 2 januari 2020 endaste emot elektroniska fakturor.

Vi tar endast emot e-fakturor

Vi på Sollentuna Energi &  Miljö AB, SEOM, och Sollentuna Elhandel AB, SEHAB, tar endast emot e-fakturor från våra leverantörer när vi beställer produkter och tjänster. Detsamma gäller för upphandlingar. Faktura per mejl eller PDF är inte godkända format.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura går det bra att mejla fakturan till vår inläsningscentral så skickar de sedan vidare fakturan till oss i rätt format, se instruktioner nedan. 

För att underlätta för dig som leverantör har vi sett till att det finns enkla metoder och tjänster att tillgå, oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar.

Så här gör ni

Fakturor till:

Sollentuna Energi & Miljö AB

Fakturor till:

Sollentuna Elhandel AB

Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp. 
Vår GLN-kod är 7365560915168

 

Ny adress

Fram tills att ni börjar skicka e-fakturor vill vi att ni skickar era fakturor till vår skanning:  

Sollentuna Energi och Miljö AB

556091-5166 FE54134

Box 4

737 21 FAGERSTA

 

Ni kan också välja att mejla fakturan till:
5560915166@kollektorinvoice.se


Väljer ni att mejla ska fakturan bifogas som PDF/TIF-fil, eventuell bilaga ska ligga i samma fil som fakturan.


Observera att fakturaadressen måste ändras på fakturan oavsett om ni skickar per post eller mail.

Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp. 
Vår GLN-kod är 7365564936541

 

Ny adress

Fram tills att ni börjar skicka e-fakturor vill vi att ni skickar era fakturor till vår skanning: 

Sollentuna Elhandel AB

556493-6549 FE54134

Box 4

737 21 FAGERSTA

 

Ni kan också välja att mejla fakturan till:
5564936549@kollektorinvoice.se


Väljer ni att mejla ska fakturan bifogas som PDF/TIF-fil, eventuell bilaga ska ligga i samma fil som fakturan.


Observera att fakturaadressen måste ändras på fakturan oavsett om ni skickar per post eller mail.

För er som behöver komma igång med e-faktura och är utan affärssystem eller bokföringsprogram

Sollentuna Energi och Miljö AB och Sollentuna Elhandel AB erbjuder er som inte har ett affärssystem eller bokföringsprogram att manuellt registrera upp till hundra fakturor per år via InExchange Web.

Gå in på inexchange.se/inexchangeweb för att läsa hur ni kommer igång med denna lösning. 

Fakturakrav, beställarreferens och omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Samtliga fakturor till Sollentuna Energi och Miljö AB och Sollentuna Elhandel AB måste innehålla nödvändig information för att kunna hanteras. Skatteverket har krav på fakturainnehåll. Utöver skatteverkets krav på fakturainnehåll ska referens anges på samtliga fakturor. Fakturor som saknar beställarreferens tar generellt längre tid att hantera och riskeras därför att inte betalas i tid.

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Sollentuna Energi och Miljö AB och Sollentuna Elhandel AB omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten.

Hos Skatteverket kan du läsa om hur omvänd skattskyldighet fungerar. Där beskrivs de särskilda bestämmelser som gäller för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Text på faktura till:

Sollentuna Energi & Miljö AB

Text på faktura till:

Sollentuna Elhandel AB

Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller. Momsregistreringsnr: SE 556091516601.

Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller. Momsregistreringsnr: SE 556493654901.

Leveransadress och organisationsnummer

Leveransadress:
Knista gårds väg 12, 191 62 Sollentuna

Organisationsnummer:
- Sollentuna Energi & Miljö AB: 556091-5166
- Sollentuna Elhandel AB: 556493-6549