Information till dig som är leverantör till Sollentuna Energi och Miljö AB eller till Sollentuna Elhandel AB

För att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, snabbare och säkrare tar vi endast emot elektroniska fakturor.

Vi tar endast emot e-fakturor

Vi på Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM, och Sollentuna Elhandel AB, SEHAB, tar endast emot e-fakturor från våra leverantörer när vi beställer produkter och tjänster. Detsamma gäller för upphandlingar. Faktura per mejl eller PDF är inte godkända format förutom i undantagsfall.

Om ni saknar förutsättningar för att kunna skicka e-fakturor finns det andra lösningar att tillgå, se instruktioner nedan. 

Så här gör ni

För er som redan har en tjänst för att skicka e-fakturor:
• GLN-kod Sollentuna Energi & Miljö AB: 7365560915168
• GLN-kod Sollentuna Elhandel AB: 7365564936541
Kontakta er befintliga operatör vid behov av hjälp.

För er som saknar tjänst för att skicka e-fakturor:
1. I första hand rekommenderar vi att ni använder tjänsten InExchange Web där ni manuellt kan registrera upp till hundra fakturor per år utan kostnad. Gå in på inexchange.se/inexchangeweb för att läsa hur ni kommer igång med denna lösning.

2. Om ni inte har möjlighet att använda InExchange Web kan ni posta era fakturor till vår inläsningscentral:

Sollentuna Energi & Miljö AB

Sollentuna Elhandel AB

556091-5166 FE54134

Box 4

737 21 FAGERSTA

556493-6549 FE54134

Box 4

737 21 FAGERSTA

3. I undantagsfall kan ni mejla fakturan för inläsning. Då ska fakturan bifogas som PDF/TIF-fil och eventuell bilaga ska ligga i samma fil som fakturan.

Sollentuna Energi & Miljö AB

Sollentuna Elhandel AB

5560915166@kollektorinvoice.se

5564936549@kollektorinvoice.se

Fakturakrav, beställarreferens och omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Samtliga fakturor till Sollentuna Energi och Miljö AB och Sollentuna Elhandel AB måste innehålla nödvändig information för att kunna hanteras. Skatteverket har krav på fakturainnehåll. Utöver skatteverkets krav på fakturainnehåll ska referens anges på samtliga fakturor. Fakturor som saknar beställarreferens tar generellt längre tid att hantera och riskeras därför att inte betalas i tid.

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Sollentuna Energi och Miljö AB och Sollentuna Elhandel AB omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten.

Hos Skatteverket kan du läsa om hur omvänd skattskyldighet fungerar. Där beskrivs de särskilda bestämmelser som gäller för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Text på faktura till:

Sollentuna Energi & Miljö AB

Text på faktura till:

Sollentuna Elhandel AB

Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller. Momsregistreringsnr: SE 556091516601.

Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller. Momsregistreringsnr: SE 556493654901.

Leveransadress och organisationsnummer

Leveransadress:
Knista gårds väg 12, 191 62 Sollentuna

Organisationsnummer:
- Sollentuna Energi & Miljö AB: 556091-5166
- Sollentuna Elhandel AB: 556493-6549