Coronaviruset: SEOM har fortsatt säkra leveranser

Publicerad:

Vi ser inga risker att våra leveranser av el, vatten, stadsnät, fjärrvärme/fjärrkyla eller hämtning av dina hushållssopor kommer att påverkas av det pågående utbrottet av covid-19. Vi har en god beredskap säger Monika Söderlund-Andreasson, VD på SEOM.

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer och anpassar vår verksamhet utifrån det.  Att säkerställa fortsatta leveranser och samtidigt se till våra medarbetares och kunders säkerhet är vår högsta prioritet, säger Monika.

Som en säkerhetsåtgärd för att minska smittspridningen blir vi glada om du kontaktar oss på annat sätt än att besöka oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss via mejl kundtjanst@seom.se eller telefon 08-623 88 00. Du kan också chatta med oss.