Höjd effektavgift från och med 1 januari 2022

Publicerad:

Den 1 januari 2022 höjs effektavgiften med sex procent (6%). Höjningen beror till största delen på kraftiga kostnadsökningar för så kallade nätförluster.

Nätförluster

I alla ledningar och i all elektrisk utrustning finns ett visst motstånd när elen ska fram. Det är det som gör att elektrisk utrustning blir varm vid användning – en del av elen går bort som värme och det är det som kallas nätförluster.

– Nätförluster innebär för oss som nätägare att vi måste köpa in lite extra el för att kunna leverera det vi lovat till våra kunder, berättar Johan Fält, affärsområdeschef Elnät på SEOM och fortsätter:

– För att du ska få 100 enheter el av oss så måste vi köpa in 105 enheter. Och när elen blir dyrare så blir också vårt inköp av de extra fem enheterna dyrare. Och detta gäller uppifrån och ner: Svenska Kraftnät får betala mer för förlusterna i stamnätet. Denna kostnadsökning förs vidare till regionnätet. Men regionnätet har ju också fått högre kostnad för förluster så nu är det två kostnadsökningar ovanpå varandra. De skickas vidare till lokalnätet – som också har kostnadsökningar. Det är alltså tre kostnadsökningar ovanpå varandra som i slutänden landar på elnätskunderna

Räkneexempel

För en privatkund i lägenhet motsvarar höjningen cirka 67,50 kronor per år. I villa/småhus med en årsförbrukning under 10 000 kWh motsvarar höjningen cirka 210 kronor per år och i villa/småhus med en årsförbrukning på över 10 000 kWh motsvarar höjningen cirka 394 kronor per år.

– Vi höjer inte priset på den fasta delen, grundavgiften, utan det är effektpriset som vi höjer och det kan faktiskt du som kund påverka själv, säger Johan Fält.

Lägre kostnad mellan 19 och 07

För att kunna räkna ut vilken avgift du ska betala läser vi av din elmätare varje timme, dygnet runt. Effektavgiften baseras på de tre högsta topparna per månad i hushållets effektuttag på vardagar mellan kl. 07.00 och 19.00. Under kvällen och natten, från kl. 19.00 till 07.00 samt dygnet runt under helgen och på röda dagar tas ingen effektavgift ut i Sollentuna. Det betyder att du som bor i Sollentuna själv har möjlighet att påverka hur mycket effektavgift du ska debiteras för. Ju färre elslukande apparater du använder samtidigt mellan 07.00 och 19.00 på vardagar, desto lägre blir din effektavgift och din totala kostnad för elnätet.

Här hittar du 2022 års priser 

Här kan du läsa mer om Elnät