Kommunen tar över insamlingen av returpapper

Publicerad:

Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för hanteringen av returpapper. Det innebär att returpappret blir ett kommunalt avfall och endast kommunen eller den som kommunen anlitar får hantera det. 

Sollentuna kommun och övriga kommuner i SÖRAB-regionen, har gett SÖRAB uppdraget för insamling och avsättning av returpapper. Förhoppningen är att övergången ska gå så smidigt som möjligt för att invånare och verksamma i kommunen ska kunna fortsätta att återvinna sitt returpapper precis som tidigare. 

Exempel på returpapper är tidningar, tidskrifter, reklamtryck, pocketböcker med mjuk pärm och skrivpapper. 

Fastighetsnära insamling av returpapper

Endast de entreprenörer som SÖRAB har godkänt (auktoriserat) kommer att få samla in returpapper från fastigheter i Sollentuna från och med 2022.

Fastighetsägare som i dag anlitar en entreprenör för insamling av returpapper från fastighet bör därför redan nu fråga sin entreprenör om denne har eller har för avsikt att ansöka om auktorisation hos Sörab. Om entreprenören blir godkänd är det bara att fortsätta med abonnemanget. På SÖRAB:s webbplats kommer det finns en lista över de entreprenörer som är godkända. 

Offentliga behållare för returpapper

Offentliga behållare för insamling av returpapper kommer fortsatt att finnas utplacerade i kommunen.
Information om var de offentliga behållarna är placerade finns från den 1 januari 2022 på SÖRAB:s webbplats.

Läs mer på www.sorab.se/returpapper