Trafikstörning vid Bagarbyvägen

Publicerad:

I förra veckan avbeställde SEOM alla återstående delar av projektet vid Bagarbyvägen som entreprenören Bäckström varit involverade i. Under måndagseftermiddagen har trafikljusen tagits ned av entreprenören. SEOM har kontaktat polisen som hjälper till att dirigera trafiken fram till dess att nya trafikljus är på plats. Trafikvakter finns även på plats.

I förra veckan avvecklade SEOM avtalet med Bäckström, den entreprenör som varit ansvariga för anläggningsprojektet längs Bagarbyvgäen. Bakgrunden till detta är en ekonomisk oenighet. Mer information om vad som hänt finns här.

För att trafiksituationen skulle påverkas så lite som möjligt har SEOM tydliggjort att ansvaret och hyresavtalet för de trafikljus som redan finns i korsningen skulle övergå till den nya entreprenören. Trots detta tog under måndagseftermiddagen entreprenören Bäckström ner trafikljusen utan att meddela detta i förväg.

Varje anläggningsprojekt måste ha en trafikanordningsplan som fastställer hur trafiken ska skötas, vilket inkluderar bland annat trafikljus. Sedan den 8 februari har ansvaret för trafikanordningen gått över till SEOMs nya entreprenör. Bäckström har därmed inte tillåtelse att vidta åtgärder som påverkar trafiken.

Nya trafikljus har beställts och är på väg till korsningen. Dessa ska vara på plats under måndagskvällen. SEOM har kontaktat polis för att få hjälp att dirigera trafiken fram till dess. Trafikvakter finns nu också på platsen för att hjälpa till.

Uppdatering: Under måndagskvällen ställdes nya trafikljus ut på platsen.